top of page

Çerez Politikası / Aydınlatma Metni

ÇEREZLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

GÜLÜMSER KOÇ - 766 078 8053 – (MECİDİYEKÖY VD) ("GÜLÜMSER KOÇ " veya “Şirket”)

olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma

yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

GÜLÜMSER KOÇ 'a ait olan www.gulumserkoc.com uzantılı internet sitesi, çerez (cookie) kullanan bir

sitedir. Çerez; kullanılmakta olan terminal cihazlara depolanmak suretiyle söz konusu cihazın tespit

edilmesine olanak sağlayan, çoğunlukla harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan düşük boyutlu küçük

metin dosyasıdır.

İşbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’nin amacı, www.gulumserkoc.com uzantılı internet sitemizde

kullanılan çerezlerin terminal cihazlarınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel

verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri

nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

GÜLÜMSER KOÇ TARAFINDAN HANGİ TÜR ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR ?

Çerez türlerini, kullanım amaçlarına göre çerezler, sürelerine göre çerezler ve taraflarına göre çerezler

olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutmak mümkündür.

1.1. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

GÜLÜMSER KOÇ olarak, kullanım amaçlarına göre dört tür çerez kullanmaktayız. Bunlar: Performans

Tanımlama (Analitik) Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri, İşlevsel Tanımlama Çerezleri

ve Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezleridir. Mobil uygulamada çerez yerine ilgili

uygulamanın SDK''sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır. (GÜLÜMSER KOÇ hizmetlerinin

sunulduğu www.gulumserkoc.com uzantılı internet sitesi ve mobil uygulama birlikte “Platform” olarak

anılacaktır.)

1.1.1. Performans Tanımlama (Analitik) Çerezleri: Bu çerezler, web sitemizin performansını

ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en az

popüler olduğunu öğrenmemize ve müşterilerin sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır.

Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler anonim hale getirilmektedir. Bu çerezlere izin vermemeniz halinde

tarafınızca sitemizin ne zaman ziyaret edildiği bilinemez ve performansınız izlenemez. Örneğin: Tıklama

sıklığınızın takibi.

1.1.2. Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik ürün

sunmak amacıyla kullanılmakta olup, reklam ortaklarımız tarafından web sitemizden

ayarlanabilmektedir. Bu sayede hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından

ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki ilgili reklamları göstermek için kullanılabilir.

Hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta; ancak tarayıcınızın ve

internet cihazınızın belirlenebilir olmasına imkan sağlamaktadır. Hedefleme çerezlerine izin vermemeniz

durumunda, hedeflenmiş reklamlarla karşılaşma olasılığınız düşük olacaktır. Örneğin: favorilerinize

eklemiş olduğunuz ürünlerin yahut sıklıkla ziyaret ettiğiniz sayfaların tespit edilerek tarafınıza

kişiselleştirilmiş ürün önerisi ile hizmet sunulması.

1.1.3. İşlevsel Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, web sitemizin gelişmiş bir işlevsellik ve kişiselleştirme

sunulmasına olanak sağlar. İşlevsel tanımlama çerezleri, GÜLÜMSER KOÇ tarafından veya

hizmetlerimizi sayfalarımıza eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından ayarlanabilir. İşlevsel

tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün

çalışmayabilir. Örneğin: Dil tercihlerinize dair yaptığınız ayarlar.1.1.4. Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezler: Bu çerezler web sitemizin çalışması için

zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri,

kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma,

gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

Tarayıcınızı zorunlu tanımlama çerezlerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz;

ancak bu durumda web sitemizin bazı bölümleri gerektiği gibi çalışmayacaktır.

1.2. Sürelerine Göre Çerezler

GÜLÜMSER KOÇ olarak, sürelerine göre iki tür çerez kullanmaktayız. Bunlar, oturum çerezleri ve

kalıcı çerezlerdir.

1.2.1. Oturum (session - non persistent) Çerezleri: Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi,

GÜLÜMSER KOÇ tarafından oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İnternet

tarayıcınızı kapattığınızda oturum çerezleri de kendiliğinden silinmektedir. Örneğin: GÜLÜMSER KOÇ

’u ilk defa ziyaret ettiğinizin tespiti.

1.2.2. Kalıcı (persistent) Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman kendiliğinden silinmeyen kalıcı

çerezler, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Örneğin: internet

sitemizdeki hesabınıza giriş yaptığınız esnada her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemenizi sağlamak.

1.3. Taraflarına göre:

1.3.1. Birinci Taraf Çerezler

Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya GÜLÜMSER KOÇ tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

1.3.2. Üçüncü Taraf Çerezler

GÜLÜMSER KOÇ ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça

cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

İnternet sitemize giriş yaptığınız tarayıcıya bağlı olarak kullanılan çerez türleri de değişkenlik

gösterebilecektir. GÜLÜMSER KOÇ tarafından kullanılan çerez tiplerine ilişkin detaylı ve güncel

bilgilere (çerez adı, çerez tipi, çerez kullanım amacı ve çerez süresi) www.gulumserkoc.com internet

sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Tercihlerim” butonu ile ulaşabilirsiniz.

GÜLÜMSER KOÇ TARAFINDAN ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ VE

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

GÜLÜMSER KOÇ , www.gulumserkoc.com internet sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez

Tercihlerim” butonu vasıtasıyla ulaşacağınız ekranda yer alan tabloda her bir çerezin adına ve kullanım

amaçlarına yer vermiştir. GÜLÜMSER KOÇ , söz konusu tabloda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5.

maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak kişisel verilerinizi

işlemektedir. Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz;

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin

işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; Platformun sunduğu hizmetlerden

yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi

amacıyla,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine

dayanarak; Platformda kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf

olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi

amacıyla,Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Platformun performansının ve işlevselliğinin

geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, platformun kullanım kolaylığının

sağlanması amacıyla,

Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; Performans Tanımlama Çerezleri, Hedefleme

Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama Çerezleri kullanılarak alışveriş deneyiminizin

iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama

tekliflerinin sunulması, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğinin size göre iyileştirilmesi ve/veya

tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, yurt içinde

ve yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması amacıyla işlenmektedir.

GÜLÜMSER KOÇ ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLADIĞI KİŞİSEL VERİLERİNİZİ

KİMLERE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK HANGİ AMAÇLARLA

AKTARMAKTADIR ?

GÜLÜMSER KOÇ , çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi KVKK’nın kişisel verilerin

aktarılmasına yönelik hükümlerine uyumlu şekilde “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun

olarak, veri minimizasyonu ilkesine riayet ederek ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak

işlemeye özen göstermektedir.

www.gulumserkoc.com web sitesi çerezleri; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya

web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü

reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam

teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam

verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu

reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf

çerezi yerleştirilebilir. Bu tip üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, sosyal medya

mecraları aracılığıyla GÜLÜMSER KOÇ ’a giriş yapmanız halinde ilgili sosyal medya mecraları ile

paylaşılabilmektedir. GÜLÜMSER KOÇ , ayrıca Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti

olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil

uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek

amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri

dahil), burada yer alan adresi ziyaret edebilirsiniz.

GÜLÜMSER KOÇ , kişisel verilerinizi hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, çerez

tercihlerinize uygun olarak çerez yönetimi sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçileri ve Hizmet

Sağlayıcıları ile paylaşabilmektedir.

ÇEREZ KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?

GÜLÜMSER KOÇ web sitesini ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan çerez duvarındaki “Ayarlar”

butonuna bastığınızda karşılaştığınız “Onay Tercihlerini Yönet” kısmından, çerez yönetim panelindeki

butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenilemeniz önerilmektedir.

Çerez tercihlerinizi her zaman www.gulumserkoc.com internet sitesinin ana sayfasının en altında yer

alan “Çerez Tercihlerim” butonu ile alan çerez yönetim aracı üzerinden kontrol edebilir ve çerez

tercihlerinize ilişkin değişiklik yapabilirsiniz.

Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü yönetebilme

imkanınız bulunmamaktadır.Aşağıdaki yöntemleri kullanarak da çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz:

Google Chrome :Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler"

sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini

tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız.

"Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera : Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez

yönetimini yapabilirsiniz.

Safari : Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik"

Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:

https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya

"Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri

veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya

devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine

erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

GÜLÜMSER KOÇ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?

GÜLÜMSER KOÇ ile paylaşılan kişisel veriler, GÜLÜMSER KOÇ gözetimi ve kontrolü altındadır.

GÜLÜMSER KOÇ , yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve

bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve

uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki

yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;

Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda

sızma testleri yaptırılmaktadır.

Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla GÜLÜMSER KOÇ ’ya ilettiğiniz kişisel verileriniz

SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.

Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması

için aksiyonlar alınmaktadır.

Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi, Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş

dilekçeyle ya da "GÜLÜMSER KOÇ - 766 078 8053 – (MECİDİYEKÖY VD) Başvuru Formu" ile

sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla info@gulumserkoc.com uzantılı

e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun

düzenlenmiş dilekçeyle ya da “GÜLÜMSER KOÇ - 766 078 8053 – (MECİDİYEKÖY VD). BaşvuruFormu” ile Fethiye, Güngör Plaza, Kale Sk. No: 25 D:Kat: 3, 16140 Nilüfer/Bursa

adresine şahsen yazılı başvurarak veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Bu yola başvuracak İlgili

Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

GÜLÜMSER KOÇ işbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek

değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Güncellenme Tarihi 02/05/2023

bottom of page